نشانه ها و علائم ارسال پیام در واتساپ

در برنامه واتساپ هنگامی که پیام متنی و نوشتاری و همچنین عکس یا ویدئو را برای شخصی ارسال می کنید نمادهایی در کنار پیام ها ظاهر میشود که به این معنا میباشد.
یک تیک خاکستری به این معناست که شما پیامی را برای فردی ارسال کرده اید.
دو تیک خاکستری یعنی اینکه پیام شما به دستگاه گیرنده و شخصی که برایش پیام را فرستاده اید رسیده است اما هنوز آن را مطالعه نکرده است.
اما دو تیک آبی رنگ نشان دهنده دیده شدن پیام از سوی گیرنده است.
اما اگر یک پیام صوتی را از طریق واتساپ برای شخصی ارسال کنیم دیگر دو تیک آبی به معنای قطعی گوش داده شدن به آن پیام نیست زمانی که دو تیک آبی در کنار پیام صوتی نمایان شد به آن معناست که پیام صوتی شما توسط گیرنده دریافت و وی آن را مشاهده کرده اما به این معنا نیست که لزوما توسط وی اجرا یا (play) شده باشد.
در این حالت انگشت خود را بر روی پیام صوتی ارسال شده قرار دهید و کمی نگه دارید تا یک ویبره کوچک را زیر انگشتانتان احساس کنید از منوی فوقانی برنامه ایکون دایره حاوی علامت تعجب را انتخاب کنید .در این بخش سه گزینه مختلف را مشاهده می کنید
گزینه Delivered یا دو تیک خاکستری،جزئیات زمانی را نشان می دهد که پیام صوتی شما به دستگاه گیرنده رسیده است.
گزینه seen:یا دو تیک آبی جزئیات زمانی را نشان میدهد که پیام صوتی شما توسط گیرنده مشاهده شده است
گزینه played:یا میکروفون آبی رنگ زمانی که پیام صوتی توسط گیرنده اجرا شده است و به آن گوش داده است.
امیدوارم از این اموزش کاربردی لذت برده باشید نظرات و پیشنهادات خود را در زیر پست ها برایم بفرستید.

Advertisements

سخن بزرگان

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت:
شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم. می خواهم در روستایمان معلم شوم.

دکتر جواب داد: تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا، نخواهد موشک هوا کند.

#سخن_بزرگان

#آموزنده